För första gången firade Samfundet Finlands Självständighetsdagen den 6 december i
Nationalmuseums stiliga hörsal.
Vår högtidstalare, arméchefen generalmajor Karl Engelbrektson. har ägnat en del av sin militära
karriär åt nordiskt samarbete, bland annat som chef för Nordic Battle Group, en av EU:s
snabbinsatsstyrkor.

Arméchefen gav intressanta inblickar i hur det allt intensivare säkerhetspolitiska svensk-finska
samarbetet fungerar i praktiken och hur det svenska och finländska försvaret – med en ibland
annorlunda kultur och struktur – lär av varandra i konstruktiv dialog.
Janne Jokinen, minister vid Finlands ambassad, tog i sin hälsning som utgångspunkt att vi denna
Självständighetsdag befinner oss i ett läge där vi har krig i vårt närområde och att många finländare
upplever detta särskilt starkt, påminda om umbäranden och offer under 1900-talets tre finska krig.
En ensemble Stockholm Studentsångare berörde oss med Sibelius Finlandia och ledde oss i Vårt land.
Som avslutning på programmet delade Mats Bergquist, som ordförande i Gunvor Plantings stiftelse,
ut studie- och forskningsstipendier. Ett tiotal stipendiater fanns på plats. Läs om mottagarna under
fliken Stipendier.

Samfundets ordförande Hans Karlander anknöt också i sitt välkomsttal till dagens säkerhetspolitiska
situation och dess historiska bakgrund.

Efter sammankomsten blev det trevlig samvaro i museets skulpturgård för de omkring 120 nya och
gamla Samfundsmedlemmar som deltog i högtiden.