Inte mindre än 60-talet medlemmar samlades på Nationalmuseum  torsdagen den 7 april för att höra överintendenten tillika Samfundsmedlemmen Susanna Pettersson berätta museets historia i jämförelse med den övriga framväxten av nationalmuseer i Europa med början i slutet av 1700-talet. Vi fick veta att vårt museum fanns på plats redan 1792, flyttade in i sina nuvarande lokaler 1866 och har inte mindre än 700 000 föremål i samlingarna.

Efter Susannas intressanta exposé gav vi oss ut på en timslång visning av de permanenta utställningarna. Deltagarna fick välja mellan två grupper; en grupp fick avnjuta 1800-talsutställningen och en annan fick bekanta sig med museets samling av 1500-1700 talets konst. Allt genomfört på ett mycket professionellt och intresseväckande sätt.