Besök på Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet

Besök på Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet

I biblioteket finns över hundratusen böcker tillhörande våra nuvarande och tidigarekungligheter.Biblioteket är i sig ett imponerande bygge med tydlig 1700-talsprägel. Samfundetsmedlemmar visas runt av slottsbibliotekarien Arvid Jacobsson som berättar om arkitekturen...
Litteraturafton – 100 år av svenskt och finskt

Litteraturafton – 100 år av svenskt och finskt

Vi uppmärksammar ett antal författare som i sina konstnärskap har undersökt livet med tvåfosterland. Att vara finsk i Sverige och att vara svensk i Finland – hur speglar man erfarenheterna ilitteraturen? Vilken publik vänder man sig till?I samverkan med Stadsteatern....