Öppna föreläsningar på ABF-huset i Stockholm

Öppna föreläsningar på ABF-huset i Stockholm

I samverkan med ABF-Stockholm. Programmen genomförs i ABF-huset, Sveavägen 41 Filosofiska Rummet special – Sveriges RadioNya tider och nya identiteter – om Sverige, Finland och Nato – Onsdag 6 mars kl 18.30 Sida vid sida har Sverige och Finland befunnit sig...
Jubileumsseminarium – Skogspolitik med målkonflikter

Jubileumsseminarium – Skogspolitik med målkonflikter

2022 genomfördes ett välbesökt seminarium om hur skogen i våra länder bör förvaltas utifrån behovet av klimathänsyn och krisen i biodiversiteten och samtidigt förmå möta behoven av industriell råvara. Seminariets syfte var att tydliggöra skogsägarnas, industrins och...
1000 år på Östersjön – Vasamuseet

1000 år på Östersjön – Vasamuseet

Seminariet uppmärksammar viktiga skeden i sjöfarten mellan Sverige och Finland; epoken år 1200-1400, professor Martin Hårdstedt, år 1500 – 1800, Vasamuseet, samt år 1900 och framåt, färjetrafikoch moderna försörjningsleder.I samverkan med Vasamuseet.Tid: Onsdagen den...
Jubileumsseminarium – NATO – försvar och avskräckning

Jubileumsseminarium – NATO – försvar och avskräckning

NATO:s strategi bygger på försvar och avskräckning (defence and deterrence). Sedan ett par årutvecklas strategin med tonvikt på att öka förmågan att agera preventivt. Rysslands aggression motUkraina sedan 2014 utmanar NATO-länderna och ställer krav på en omfattande...