Vad kan vi lära av Finland? Denna fråga gick som en röd tråd genom hela seminariet, utsagd eller outsagd. Flera av inledarna påminde om Finlands erfarenheter under andra världskriget och grannskapet med Sovjetunionen/Ryssland som orsaken till den gedigna finska beredskapen. Och det eländiga läget för den svenska beredskapen kunde ingen missa under pandemin.

Samfundet kunde inte ha valt ett bättre tema för seminariet, alldeles särskilt som gasledningen mellan Finland och Estland sprängdes några dagar tidigare. En imponerande samling experter samtalade med varandra eller föreläste. Där var representanter för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, inrikesministeriet i Finland, ambassadör Maimo Henriksson (deltagare i Hanaholmen-initiativet), svenska försvarshögskolan, länsstyrelsen i Östergötland samt Svensk Dagligvaruhandel. Journalisten och samhällsdebattören Patrik Oksanen satte träffande in det civila försvaret i ett Nato-sammanhang.

Samtliga svenska inledare konkluderade att det måste bli bättre i Sverige och det fort. ”Varning för att utreda ihjäl upprustningen”. Det blev dessvärre begränsad tid till inlägg från publiken. Författaren av dessa rader hamnade nedanför strecket men passar på nu: ”Är det inte dags att – liksom Finland gjort – modifiera den heliga, världsunika Oxenstiernska förvaltningsmodellen med sina självständiga myndigheter och förbudet mot s.k. ministerstyre?”

Lars Grundberg, medlem i Samfundet och f d ambassadör