Viktiga skillnader i valsystemen mellan Sverige och Finland

Ett drygt 40-tal deltagare samlades i Finlands ambassad för en paneldiskussion om ”Skillnader och likheter mellan de politiska landskapen i Sverige och Finland.” Ambassadör Maimo Henriksson, som generöst ställt lokalen till förfogande, hälsade välkommen.

Finlands användande av personval grundad på partiernas nomineringar och å andra sidan Sveriges listval med möjlighet till kryssande i personvalssyfte framhölls som en viktig skillnad mellan länderna. En annan är att Sverige har val till riksdag, regioner och kommuner samtidigt, vilken möjligen bidrar till högre valdeltagande, medan Finland har skilda valdagar för valen, vilket möjligen leder till att lokala och regionala frågor får en större uppmärksamhet.

En annan skillnad som fick uppmärksamhet är att Finland sedan slutet av sjuttiotalet har stabila majoritetsregeringar medan regeringsbildningar i Sverige med få undantag leder till minoritetsregeringar. I Finland finns inte blockpolitiken.

Ann Cathrine Jungar, Södertörns högskola, Heidi Avellan, Sydsvenskan, Thella Jonsson, Sveriges Radio och Nordennestorn från Helsingfors Larserik Häggman utgjorde den panel som gav oss upplysningar om den politiska landskapen i Sverige och Finland.