FRÄMJARPRISET

Priset delas ut årligen till person eller organisation som gjort betydande insatser för att främja relationerna mellan Sverige och Finland.

Samfundets främjarpris instiftades 2012 och ska tilldelas en eller flera personer, organisation eller företag – oavsett nationell hemvist – som gjort betydande insatser i främjandet av relationen mellan Sverige och Finland.

Samfundets styrelse utser pristagaren. Priskommittén består från 2024 av Bengt Kristensson Uggla, ordförande, Yvonne Ingman och Jarmo Lainio.

Främjarpriset 2023

För elfte året i rad delar Samfundet Sverige-Finland ut utmärkelsen Årets främjare av relationerna mellan Sverige och Finland.

Årets pristagare är Jarmo Lainio, professor i finska vid Stockholms universitet.
Jarmo Lainio tog emot priset från Samfundets ordförande Hans Karlander vid
årsmötet den 1 mars 2023.

Samfundets priskommitté skriver i sin motivering:

Professor Jarmo Lainio tilldelas priset för sitt betydelsefulla arbete under mer än tre
årtionden för att stärka det finska språkets ställning i Sverige. Han har gjort bestående
insatser för finska och meänkieli som officiella nationella minoritetsspråk.
”Språk är som färsksaft – det förstörs om det inte används”, hävdar Jarmo Lainio
enträget i alla de språkforum där han verkar.

En livskraftig finskspråkig kultur i Sverige är en värdefull tillgång inte bara för många
individer och hela samhället, utan också för förbindelserna mellan Sverige och Finland.

Tidigare pristagare

2022 / Heli Lindström

Heli Lindström tilldelas priset för sina insatser som lärare, skolledare och engagerad eldsjäl i många sverigefinska sammanhang.

2021 / Peter A. Sjögren

”Peter A. Sjögren har under många år bedrivit ett hängivet och insiktsfullt bildningsarbete i Sverige för att sprida kunskap om och inspirera till läsning av finska författares verk.”

2020 / Henrik Meinander

”Henrik Meinander, professor i historia vid Helsingfors universitet, har under lång tid genom sitt omfattande författarskap och sitt aktiva deltagande i det offentliga samtalet lyft fram det finländska i Sverige och det svenska i Finland, och därmed ökat grannkunskaperna på båda sidor om Östersjön”.

2019 / Anneli Pirttilä

”I östligaste Finland är samhörigheten med Sverige svag och svenska språket tillbakaträngt, ofta utkonkurrerat av ryskan. I denna miljö har Anneli Pirttilä som rektor för Villmanstrands yrkeshögskola och Sveriges honorärkonsul med en eldsjäls entusiasm främjat det svenska språket och banden till Sverige. ”

2018 / Tandem Leadership 

”Framgångsrik samverkan mellan Sverige och Finland förutsätter kvalificerade nätverk för blivande ledare. Tandem Leadership är ett unikt program som skapar nya kontaktytor bland ledande yngre personer från politik, näringsliv och akademi. ”

2017 / Sverker Göransson och Ari Puheloinen

”Sverker Göranson (tidigare ÖB) och Ari Puheloinen (tidigare kommendör för försvarsmakten i  Finland) har stärkt den finsk-svenska relationen genom att med ett aldrig sviktande personligt engagemang, sina ledaregenskaper och yrkesskicklighet ha bidragit till att höja det finsk-svenska försvarssamarbetet till en kvalitativt ny nivå.” 

2016 / Kjell Skoglund

”Kjell Skoglunds hängivna arbete för den bilaterala relationen men också för de nordiska frågorna har tagit sig många uttryck. Han har verkat inom kultur och samhälle men också inom näringslivet.”

2015 / Finska föreningen i Sveriges riksdag

”Föreningen samlar ett växande antal medlemmar över de partipolitiska gränserna och har sedan starten haft styrelseledamöter från samtliga riksdagspartier. Genom sin verksamhet inom ett brett fält av dagsaktuella samhällsfrågor bidrar föreningen till att stärka relationerna mellan våra länder.”

2014 / Janina Orlov

”Janina Orlov har genom eminenta översättningar från finska till svenska öppnat dörren till moderna finska litteraturen för en bred svenskspråkig läsekrets.”

2013 / Gunvor Kronman och Mats Wallenius

”Gunvor Kronman och Mats Wallenius besitter genom sina mångåriga nordiska uppdrag en exceptionellt gedigen kunskap om relationerna mellan Sverige och Finland. Med sitt intensiva engagemang för svensk-finländskt samarbete har de vitaliserat och utvecklat Kulturfondens verksamhet.”

2012 / Krister Wahlbäck, 1937-2013 

”Krister Wahlbäck (professor och diplomat) är en av Sveriges främsta kännare av Finland och Finlandsfrågan i svensk politik och har under närmare ett halvsekel gjort betydelsefulla insatser för att sprida kunskap och förståelse hos våra länder.”

Kontakt

Samfundet Sverige-Finland
c/o Fredrik Wilhelmsson
Storgatan 56
115 23 Stockholm

Epost: info@samfundetsverigefinland.se
Telefon070-590 94 88