På Waldemarsudde ser man fram emot att i juni nästa år få öppna en utställning om den åländska konstnärskolonin i Önningeby. Utställningen är ett samarbete mellan museet, Samfundet och Finlands ambassad i Stockholm och ett led i att uppmärksamma 100-årsjubileet av den åländska självstyrelsen. Önningebykolonin verkade på Åland mellan 1886 och 1914. I kolonin deltog både svenska och finska konstnärer. Det berättade museichefen Karin Sidén för det 40-tal samfundsmedlemmar som trotsat regnet för att ta sig till Waldemarsudde den 26 augusti. Det var Samfundets första sammankomst för medlemmarna sedan Självständighetsdagen dem 6 december 2019.

Karin Sidén betonade att museet ofta arbetar nordiskt – i Prins Eugens anda – och har haft många utställningar med finska partners och finska konstnärer.

Under paraplyer fick deltagarna vandra runt i trädgården under ledning av trädgårdsmästaren Marina Rydberg. Här arbetar man efter prinsens intentioner att Waldemarsudde ska vara ett allkonstverk. Efter rundvandringen bjöds deltagarna på ett glas bubbel,  väl skyddade i Café Ektorpets patio.  Där presenterade ordföranden Hans Karlander Samfundets styrelse, där flera nya medlemmar tillkommit, och det program som planeras för det kommande året. Aktuella i höst är program om hur vi ska förbättra de finsk-svenska samarbetet i kristider – pandemin har aktualiserat frågan, om miljön i vårt gemensamma hav Östersjön och en litteraturafton med  tema Åland. Läs mer om programmet här på hemsidan. Hans Karlander underströk också att Samfundet efter pandemin måste öka sina ansträngningar att behålla men också att få nya medlemmar.Karin Sidén berättar om Waldemarsuddes finska samarbete.
I allkonstverket Waldemarsuddes trädgård under ledning av Marina Rydberg.


Foto: Ingrid Iremark och Thomas Thornquist