NATO:s strategi bygger på försvar och avskräckning (defence and deterrence). Sedan ett par år
utvecklas strategin med tonvikt på att öka förmågan att agera preventivt. Rysslands aggression mot
Ukraina sedan 2014 utmanar NATO-länderna och ställer krav på en omfattande förstärkning av
NATO:s östra flank inte minst i norr. Seminariet ger deltagarna en bild av NATO:s operativa strategi
och vilka krav den ställer på Sverige och Finland. Vi bjuder in ledande företrädare för NATO och
ledande försvarspolitiker i Sverige och Finland.

Tid: September 2024
Plats: Finlands ambassad, Gärdesgatan 9-11
Anmälan krävs