Globaliseringen i slutet av förra seklet var en urstark drivkraft bakom strukturomvandlingen av det svenska och finländska näringslivet. Under 80-talet lades grunden till den fusionsvåg som under det följande decenniet skulle syresätta, nygamla svenskfinska bolag av stor ekonomisk vikt för båda länderna. Det var temat för jubileumsseminariet den 16 maj på Finlands ambassad.

Omvandlingen formade ett delvis nytt, modernt svenskfinskt näringsliv som i kraft av storlek, produktinnovation och professionell företagsledning lyckades vidmakthålla och utveckla sina marknadspositioner.

Nu, tjugo, trettio år senare, är förändringstrycket åter högt på grund av bl.a revolutionerande ny digital AI och förändrad energiförsörjning. Konkurrensen hårdnar, innovationstakten är rekordsnabb och frihandelssystemet prövas.

Under årets Davosmöte pekade man från flera håll på att USA ligger långt före Europa när det gäller AI och att Europas industri i vissa avseenden är fast i gamla mönster. De svenskfinska företagsklenoderna kommer att få kämpa hårt för att inte tappa greppet om sina globala marknadsandelar.

Hur ser hotbilden ut? Hur skall transformationen gå till? Kommer bolagen kunna hävda sig på de globala marknaderna om tio år? Förblir de svenskfinska eller kommer de att byta nationalitet? Hoten mot välfärdens motorer i Finland och Sverige tornar upp sig.

Medverkande

  • Ambassadör Maimo Henriksson
  • Hans Karlander, ordförande i Samfundet Sverige-Finland
  • Kjell Skoglund, VD i Finsk-svenska handelskammaren
  • Tua Takasu, Finsk-svenska handelskammaren
  • Risto Pentillä, VD Nordic West Office
  • Henrik Isakson, Svenskt Näringsliv
  • PM Nilsson, VD Timbro
  • Magnus Henrekson, Institutet för Näringslivsforskning, professor
  • Björn Wahlroos, key note speaker
  • Håkan Agnevall, CEO Wärtsilä

Seminariet var ett samarbete mellan Samfundet Sverige-Finland och Finsk-svenska handelskammaren