Globalisering blev en stark drivkraft för omstrukturering av det svenska och finländska näringslivet när marknadsavreglering blev en dominerande förändringskraft. Under 80-talet lades grunden till den stora fusionsvågen som på 90-talet födde fram ett stort antal nygamla svenskfinska bolag av stor vikt för båda länderna.

Bolagen håller fortfarande i hög grad sina positioner.  Men förändringstrycket ökar med AI, förändrad energiförsörjning och hållbarhet. Konkurrensen hårdnar, innovationstakten är rekordsnabb, det globala frihandelssystemet prövas, likaså den globala säkerhetsordningen. Kommer de svenskfinska företagen klara av att vidmakthålla och utveckla sina positioner? Hur påverkas välfärdsstaterna?

Medverkar vid seminariet gör Björn Wahlroos (key note speaker), Risto Penttilä, Millton, Susanna Zeko, generalsekreterare Internationella Handelskammaren, PM Nilsson, journalist, Håkan Agnevall, ordförande Wärtsilä.

Ett seminarium i samverkan med Finsk-svenska Handelskammaren.

Tid: Torsdagen den 16 maj kl 16.00
Programmet inleds med ett stänk av finländsk kultur. Seminariet startar kl. 16.30. Efterföljande
pianomingel.
Plats: Finlands ambassad, Gärdesgatan 9-11
Anmälan krävs