Vi uppmärksammar ett antal författare som i sina konstnärskap har undersökt livet med två
fosterland. Att vara finsk i Sverige och att vara svensk i Finland – hur speglar man erfarenheterna i
litteraturen? Vilken publik vänder man sig till?
I samverkan med Stadsteatern.

Tid: November 2024