Utställningen ”Ljus över hav och land – Önningebykolonin på Åland” på Pris Eugens Waldemarsudde invigdes av Samfundets ordförande Hans Karlander den 13 maj. Utställningen kom till i samband med firandet av Ålands 100-åriga självstyrelse. Hans Karlander påminde i sitt invigningstal om hur Ålandskrisen var en av anledningarna till att Samfundet bildades 1924 för att förbättra förbindelserna mellan Sverige och Finland efter en tid av slitningar.

Det var första gången som konstnärskolonin i Önningeby presenterades i Sverige. Mer än 100 verk visades av svenska och finländska konstnärer, bland andra Victor Westerholm, Hanna Rönnberg, Edvard Westman och JAG Acke, som anslöt sig till kolonin.  

Utställningen visades till den 26 mars 2023.