Vid ett välbesökt årsmöte i Medelhavsmuseets hörsal konstaterade ordföranden Hans
Karlander att Samfundet under det förra verksamhetsåret haft en mycket kraftig
medlemstillströmning. Samfundet har nu drygt 500 medlemmar.


Samfundet har under året anordnat 16 olika program som sammanlagt lockat mer än 1 000
deltagare. Teman har varit den åländska självstyrelsens 100-årsjubileum och det förändrade
säkerhetspolitiska läget i vår del av Europa efter Rysslands invasion av Ukraina.
Inför Samfundets 100-årsjubileum 2024 planeras en rad aktiviteter. Ett preliminärt program
för jubileumsåret finns på Samfundets hemsida. Hela styrelsen omvaldes. Hans Karlander står kvar som ordförande och Ingrid Iremark är vice ordförande. På mötet fastställdes nya moderniserade stadgar för Samfundet.

Under årsmötet delades Samfundets årliga främjarpris ut till Jarmo Lainio, professor i finska
vid Stockholms universitet. Johan Molander, tidigare ambassadör Moskva och Helsingfors, presenterade sin bok Diplomatens sista depesch med reflektioner om svensk utrikespolitik särskilt i förhållande till Ryssland där – menar Molander – de senaste trettio åren präglats av en i många stycken
orealistiskt positiv syn på landets framtida utveckling. Åren i Helsingfors var lyckliga. Johan Molander trivdes i den finländska huvudstaden och med människorna han mötte där. Särskilt när han fick spela en roll i Tjechovs
Körsbärsträdgården på Svenska teatern, där hans farfarsfar en gång varit teaterchef.