STIPENDIER

Två stiftelser knutna till Samfundet delar ut stipendier till finländska studerande för studier i Sverige.

Tidigare medlemmar har efterlämnat stipendiefonder med anknytning till Samfundet Sverige – Finland.

För närvarande handlar det om två fonder; Gunvor Plantings Stiftelse med stark koppling till Åland samt Åke Petterssons fond. Den första för finländska ungdomar som vill studera i Sverige och den andra för finländsk ungdom som vill göra studieresor till Sverige. Läs mer om respektive fond nedan.

Gunvor Plantings stiftelse

Gunvor Plantings stiftelse delar ut stipendium till finländska och åländska studerande som studerar i Sverige.

Stipendierna utannonseras på hösten. Stiftelsen delar årligen ut stipendier till finländska studerande i Sverige. Stipendierna uppgår för närvarande till 25 000 SEK (högskolestipendium) och 50 000 SEK (forskarstipendium).

Stipendierna delas ut på Finlands självständighetsdag den 6 december i Stockholm.

Behörighetskrav

För att kunna söka stipendiet behöver du

  • vara från Finland eller Åland
  • ha fått din grundutbildning i Finland eller på Åland
  • studera på heltid
  • studera eller börja studera på högskola eller universitet i Sverige
  • ha avklarat minst 150 ECTS (högskolepoäng)
  • bedriva studier som leder till en examen

Stipendiet kan sökas för både forskarexamen och för grundexamen.

Stiftelsen Åke Petterssons Stipendiefond

Stiftelsen bildades år 2000 efter den framlidne medlemmen i Samfundet Åke Amos Pettersson.  Enligt stiftelsens stadgar skall avkastningen på stiftelsekapitalet ”möjliggöra studieresor till Sverige för finländsk ungdom”.

Stiftelsen har begränsade tillgångar och delar för nuvarande ut cirka 20 000 SEK per år.

Enligt stiftelsens stadgar är Samfundets ordförande också stiftelsens ordförande och Samfundets kassör är styrelseledamot.

Mer information genom Hans Karlander hans.karlander@karnell.se 

2023 års stipendium på 20 000 kronor har delats ut till Föreningen Kuopion Pohjola-Nordens projekt Nordplugg.

Föreningen Kuopion Pohjola-Norden har arrangerat en språkkurs som kallas Nordplugg sedan slutet av 1990-talet. Årets språkkurs anordnas på Södra Vätterbygdens folkhögskola utanför Jönköping som är Kuopios vänort.

Ansökan om att få delta i språkkursen kan göras av alla gymnasister i Kuopio. Cirka 15 gymnasister kommer att delta i kursen, där man förutom studier i svenska  får besöka Jönköpings omgivningar och sevärdheter som Gränna och Visingsö.

 “Kuopio ligger i östra Finland där man mycket sällan hör svenska eller kommer i kontakt med finlandssvenskar eller svenskar. Nordplugg erbjuder en unik chans att få resa till vänorten samt ta del av en välarrangerad kurs. Föreningen Kuopion Pohjola-Norden drar sitt strå till stacken genom att ordna denna språkkurs för att förbättra svenskans ställning i östra Finland. Även här behövs svenska i universitetsstudier och arbetslivet överraskande mycket.”, skriver föreningen i ansökan.

Kontakt

Samfundet Sverige-Finland
c/o Fredrik Wilhelmsson
Storgatan 56
115 23 Stockholm

Epost: info@samfundetsverigefinland.se
Telefon070-590 94 88