I biblioteket finns över hundratusen böcker tillhörande våra nuvarande och tidigare
kungligheter.Biblioteket är i sig ett imponerande bygge med tydlig 1700-talsprägel. Samfundets
medlemmar visas runt av slottsbibliotekarien Arvid Jacobsson som berättar om arkitekturen och de
bokliga samlingarna.

Tid: Torsdagen den 17 oktober kl 18.00
Plats: Kungliga Slottet
Anmälan krävs