I anslutning till Europadagen anordnade Samfundet ett seminarium med rubriken ”Frihandeln hotas – kan Sverige, Finland och EU hålla emot?” samarbete med EU-kommissionen i Sverige. Anders Ahnlid, generaldirektör för Kommerskollegium och styrelsemedlem i Samfundet erinrade  om det globala handelssystemets framväxt, glansdagar och dagens utmaningar.

Statssekreteraren i UD Håkan Jevrell talade om Sveriges fortsatt starka intresse av en fungerande världshandel, om vad det svenska ordförandeskapet i EU har prioriterat och om samverkan med Finland. Chefen för EU-kommissionens representation i Stockholm, Annika Wäppling Korzinek, redogjorde för EU:s utblick och åtgärder för grön omställning. ICC Sveriges generalsekreterare Susanna Zeko och Timo Vuori, direktör i Finlands näringsliv (EK) vittnade om att svenskt och finskt näringsliv har gemensamma intressen i handelspolitiken.

Seminariet avlutades med en framtidsspaning av Fredrik Erixon, som leder tankesmedjan European Centre for International Political Economy (ECIPE) i Bryssel. Fredrik  Erixon betonade att globaliseringen fortsätter att generera välstånd med fokus på i allt större utsträckning digitalt utbyte mellan länder av tjänster, innovationer och andra immateriella tillgångar.

Ett högaktuellt och intressant  seminarium med 50-talet åhörare, föredömligt modererat av Eva Hamilton.

Foto: Anders Ahnlid