Jag är hedrad och mycket glad över att få Samfundet Sverige-Finlands främjarpris
2022, sade Heli Lindström, när hon onsdagen den 1 juni i Sverigefinska skolans vackra
aula fick ta emot priset från Samfundets ordförande Hans Karlander.

Ett 30-tal samfundsmedlemmar, medarbetare från skolan och anhöriga hade samlats för att
hylla Heli Lindström.

Det blev körsång på svenska och finska av skolans femteklassare till främjarpristagarens ära.

Heli Lindströms efterträdare Marko Leppäla Smolander berättade att skolan växt från 11
elever i början på 90-talet till 500 idag. Undervisningen på skolan som omfattar låg-, mellan-
och högstadium sker både på finska och svenska och målet är eleverna när de går ut
högstadiet kan fungera på båda språken.

Hans Karlander underströk Lindströms starka engagemang inte bara för skolan utan också för hela den svenskfinska gruppen i Sverige.

Priset består av ett diplom och ett Aalto-fat.

Lär mer FRÄMJARPRISET | Samfundet (samfundetsverigefinland.se).