Samfundet tog upp traditionen med en middag med god mat och musikalisk underhållning på K1:s
mäss på Lidingövägen lördagen den 18 mars. Ett drygt 30-tal Samfundsmedlemmar fick njuta av miljön i Sveriges vackraste officersmäss och sång av elever från Operahögskolan.