Välkommen till Samfundet – 100 år 2024

Samfundets syfte är att främja relationen Sverige-Finland med seminarier och föreläsningar, med sommarresor till Finland, litteraturkvällar och andra kulturevenemang. Vi riktar oss till alla med intresse för finländsk kultur, samhällsutveckling och sambanden med Sverige.

Vi firar vårt 100-årsjubileum 2024 och vi gör det med intressanta och högaktuella samhällsorienterade seminarier om skogspolitikens utmaningar, våra stora företag med både svenskt och finländskt ägande, vår gemensamma försvars- och säkerhetspolitik, Östersjön och klimatomställningen. Alltid med intressanta talare, ofta med betydande politiskt eller ekonomiskt inflytande över utvecklingen.
Vi har mer än fördubblat vårt medlemsantal på tre år och vi har nu närmare 700 medlemmar. Kom med Du också!

Kontakt

Samfundet Sverige-Finland
c/o Fredrik Wilhelmsson
Storgatan 56
115 23 Stockholm

Epost: info@samfundetsverigefinland.se
Telefon070-590 94 88