Seminariet uppmärksammar viktiga skeden i sjöfarten mellan Sverige och Finland; epoken år 1200-
1400, professor Martin Hårdstedt, år 1500 – 1800, Vasamuseet, samt år 1900 och framåt, färjetrafik
och moderna försörjningsleder.
I samverkan med Vasamuseet.

Tid: Onsdagen den 4 september kl 17.30 – 19.30
Plats: Vasamuseet

Foto: Anneli Karlsson, Vasamuseet/SMTM.