Under Sveriges ordförandeskap i EU första halvåret  2023  fick en arbetsgrupp i uppdrag att undersöka frågan om och i så fall hur frysta ryska  tillgångar i EU skulle kunna användas för återuppbyggnaden av Ukraina. Det rör sig bland annat om 200 miljarder euro som tillhör Rysslands centralbank. Gruppen leddes av Anders Ahnlid, generaldirektör för Kommerskollegium och styrelseledamot i Samfundet.

Vid ett nästan fullsatt föreläsning för Samfundets medlemmar på Finlands ambassad den 20 november berättade Anders Ahnlid om den komplicerade uppgift som gruppen haft att med respekt både för EU-rätten och folkrätten kunna utnyttja avkastningen av de frysta tillgångarna för att bygga upp  Ukraina efter krigets förödelse.  Efter många, ibland hårda,  diskussioner i gruppen, EU:s alla medlemsstater,  lyckades man lägga fram ett förslag. Det spanska EU-ordförandeskapet tog stafettpinnen  och leder nu arbetet. Ännu har dock inget av förslagen kunnat genomföras.

Anders Ahnlid gav oss –  mycket pedagogiskt – en god bild av förhandlingarna där många svåra avvägningar måste göras, både rättsliga, ekonomiska och politiska.