Den 29 mars samtalade Bengt Kristensson Uggla inför en fullsatt sal på Medelhavsmuseet i Stockholm med sin kollega Nils Erik Villstrand. Programmet hade tidigt fått den tillspetsade rubriken ”Är det krig svenskarna vill ha?” – en hundra år gammal tidningsrubrik med anledningen av dragkampen om Åland, men som efter 24 februari blivit mer aktuell och provocerande än den från början var tänkt. 

Samtalet mellan de båda Åbo-professorerna tog sin utgångspunkt från Villstrands jubileumsskrift Åbo Akademi i sin början 1918-1945 (2019) och blev en livlig konversation som kretsade kring de många förändringsprocesser som präglade tiden kring 1920 då ett svenskt lärosäte (åter)skapades i den forna östra riksdelen. I en nästan osannolikt turbulent tid, mot bakgrund av förryskningskampanjer och världskrig, revolutioner och inbördeskrig, social oro och ekonomisk kris, då det samtidigt uppstått starka spänningar mellan Sverige och Finland genom dragkampen om Ålands nationstillhörighet, växte ett akademiskt lärosäte fram som tvingades hantera en lång serie av spänningar och konflikter. 

I en stad som fortfarande kämpade med att återhämta sig efter det tidiga 1800-talets ”tre hemsökelser” – centralförvaltningens flytt (1819), stadsbranden (1827 och kejsarens överraskande beslut att flytta universitet till Helsingfors (med början 1828) – närdes drömmen om Academia Aboensis Rediviva. Mot alla odds realiserades den också i slutet av 1910-talet genom en lång serie storartade donationer inom ramen för den så kallade Åboandan. 

Under kvällen kom man in på en rad färgstarka akademiker, som Edvard Westermark, Alma Söderhjelm och Severin Johansson – och röster i publiken lyfte även fram andra forskare av betydelse för den unga akademien i Åbo. Villstrand delade också med sig av berättelser kring invigningsfestligheterna till vilka Jean Sibelius skrev och framförde en nyskriven kantat. 

Att det snart kom att grundas ett konkurrerande finskspråkigt universitet i Åbo aktualiserade språkfrågans betydelse. Men till dramatiken hör också interna ledarstrider, 20-talets djupa finansiella kris och alla komplikationer med att försöka upprätthålla verksamheten under andra världskriget. Avslutningsvis lyfte de medverkande fram betydelsen av mera informella dimensioner av livet vid Åbo Akademi i form av fester, kärleksförbindelser och familjebildning.