Inte mindre än tre styrelseledamöter avtackades vid Samfundets årsmöte den 24 mars – det första
fysiska årsmötet sedan 2019. Det var Lasse Zilliacus, som suttit i styrelsen i mer än 20 år som rese-
och musikansvarig, Gunda Ahlström som varit kassör i åtta år och Wilhelm Engström, som var en av
redaktörerna bakom Samfundets 90-årsskrift. Det blev varma och uppskattande ord och blommor
från Samfundets ordförande Hans Karlander för Lasse och Gunda som var närvarande på årsmötet.
Wilhelm avtackades på distans.

På årsmötet nyvaldes en ny ledamot Fredrik Wilhelmsson, konsult i egna företaget Wilhelmsson
Management, som arbetar med bland annat strategiutveckling, finansiering och affärsplanering.
Styrelsen har beslutat att Fredrik Wilhelmsson blir ny kassör och att Pauline von Troil blir sekreterare.

Hans Karlander konstaterade inledningsvis att Samfundets uppgift att främja relationen med Finland
sker på två spår; dels ett spår där vi genom ett rikt kulturprogram gör finländsk kultur känd i Sverige,
dels ett spår där vi uppmärksammar områden där våra länder skulle kunna stå starkare med
gemensamt agerande.

– I rådande omvärldsläge är relationen med Finland i fokus vilket också märks på
medlemstillströmningen. Samfundet har fått 130 medlemmar det senaste året, noterade Hans
Karlander.

Ett förslag till delvis omarbetade stadgar diskuterades och godkändes. Innan de nya stadgarna kan
träda i kraft måste de godkännas av ytterligare ett årsmöte.

Efter mötet berättade Jakob Lind mycket engagerat om sin bok ”Morfars pistol” som handlar om
hans morfar Hjalmar Frisell som på outgrundliga vägar blev chef för den Svenska brigaden som deltog
i det finska inbördeskriget. Det är en fascinerande historia om en bortskämd och ganska inkompetent
svensk officer som ska leda en grupp svenskar som stred på de vitas sida i kriget. Det gick inte bra.

Efter mötet blev det vinmingel i Medelhavsmuseets salong. Ett 70-tal medlemmar deltog i årsmötet.

Foto: Richard Hammarskiöld