Efter förra årets uppehåll kunde Samfundets medlemmar och andra intresserade äntligen samlas för Litterturafton på Finlandsinstitutet den 9 november.  Åland var årets tema och publiken fick därför möta två författare, Leo Löthman och Ulla-Lena Lundberg, båda med stark anknytning till Åland, i ett samtal med Samfundets Elin Claeson-Hirschfeldt.

Seglationen – sjöfarten – är den näring som dominerar det åländska samhället från den tid då bönderna byggde egna skutor för transporter på Östersjön till nutidens stora färjerederier.

Samtalet kretsade kring hur seglationen påverkat samhället och människorna på Åland. Hur  männen under långa tider varit frånvarande från hemmen och skaffat sig kontakter och perspektiv från främmande länder, men också om hur ålänningarna genom sin driftighet lagt grunden till ett blomstrande näringsliv i det självstyrda landskapet.

I samband med Litteraturaftonen fick Peter A. Sjögren, mångårig styrelsemedlem i Samfundet och den som under många år ansvarade för Litteraturaftonen, ta emot Samfundets främjarpris för 2021.

Elin Claeson-Hirschfeldt presenterade ett antal nyutkomna finländska böcker  som dessutom fanns som priser i boklotteriet. Ett nytt inslag var vissångarna Stefan och Gabriella. Det blev till och med allsång av Ålandsvisan som också kallas En sjöman älskar havets våg.