I samverkan med EU-kommissionens ständiga representation i Sverige. Snart har Sverige och Finland
varit EU-medlemmar i 30 år. I oktober och november 1994 folkomröstade svenskarna och
finländarna. Regeringarna fick mandat för inträde 1995. Hur har våra länder påverkats som EU-
nationer? Vinster och förluster? Finland blev ett euroland 1999. Sverige folkomröstade och sa nej till
euron 2003. Har våra länder gynnats eller missgynnats av sina olika val? Den kraschande
världsordningen ställer stora nya krav? Vad gör EU om USA drar sig ur NATO? EU som geopolitisk
aktör? Vad innebär fortsatt medlemsexpansion för dem som redan är med?

Tid: Torsdagen den 10 oktober
Plats: EU-kommissionens kontor i Stockholm
Anmälan krävs