I Sverige fyller den allmänna rösträtten 100 år i år. Men Norlén påminde om att demokratin kom
betydligt tidigare i Finland, redan 1906.


Den finska och svenska demokratin har många likheter men också skillnader. I Finland har man
traditionellt majoritetsregeringar medan Sverige under en stor del av de senaste 100 åren styrts av
minoritetsregeringar påminde talmannen.


Finlands nya ambassadör i Stockholm Maimo Henriksson presenterade sig själv, sin karriär bland
annat som ambassadör i Oslo och chef för finska UM:s östenhet. Hennes bakgrund innehåller starka
band till Sverige där hon både gått i skola och vistats många somrar. Henriksson berättade också om
hur ambassaden ska arbeta under kommande år med ökat samarbete på flera områden som försvar,
handel och näringsliv. Det behövs en nystart i relationerna efter pandemiåren.


Hans Karlander välkomsttalade och beskrev programplanerna för 2022 och noterade till applåder att
Samfundet genom sin värvningskampanj fått 100 nya medlemmar under hösten. Han
rekommenderade också medlemmarna att ge bort ett medlemskap i julklapp!


Under sammankomsten delade stiftelseordföranden Mats Bergquist ut stipendier ur Gunvor Plantings
stiftelse till studenter från Åland och Svenskfinland som studerar i Sverige. En lista på stipendiaterna
kommer att läggas ut på Samfundets hemsida.


Operasångaren Gabriel Suovanen sjöng Sibelius vackra ”Illalle – Till kvällen”. Sammankomsten
avslutades med Vårt land och därefter sedvanligt samkväm.

Finlands ambassadör Maimo Henriksson och talman
Andreas Norlén.