Jubileumsårets första seminarium lockade rekordpublik, 125 personer, till Finlands ambassad. Seminariet ägnades åt Krister Wahlbäcks(1937-2013) bok ”Jättens andedräkt. Finlandsfrågan i svensk politik 1809-2009” från 2011 som nyligen kommit ut i nyutgåva med ett kompletterande avsnitt av Carl Bildt.

På seminariet talade förre Helsingforsambassadören Mats Bergquist om Krister Wahlbäck som person och om hans stora intresse för och kunskap om de svensk-finska relationerna.  Laura Kolbe, professor vid Helsingfors universitet, koncentrerade sig på det svensk-finska civilsamhällets kontakter under mellankrigstiden. Henrik Meinander, också han professor vid Helsingfors universitet,  talade om Kekkonen-eran och de kontakter med Sverige som då utvecklades. Olika politiska kulturer möttes – men samarbetet fungerade likväl. Olof Ehrenkrona gjorde en översikt av vad som hänt  i efter Sovjetunionens sönderfall. Förutsättningarna  för det svensk-finska förbindelserna  har förändrats radikalt med EU, euron och numera också Nato-medlemskapet.
Bakom bokprojektet står Samfundet Sverige-Finland och Kulturfonden för Sverige och Finland.  Samfundets  medlemmar har erbjudits köpa boken till medlemspris 190 kronor.