Diplomaten och statsvetaren Krister Wahlbäck (1937-2013) var vår främste kännare av den politiska
relationen mellan Sverige och Finland. År 2011 publicerades hans magnum opus ”Jättens andedräkt”,
ett portalverk för att förstå varför Sverige och Finland i viktiga politiska avseenden är evigt
förbundna.
Wahlbäck var medlem i Samfundet och första mottagare av Samfundets främjarpris 2012. Boken är
nyutgiven av Appell förlag och bakom projektet står Samfundet Sverige-Finland och Kulturfonden
för Sverige och Finland. ”Jättens andedräkt” är Samfundets officiella jubileumsbok med anledning av
vårt 100-årsjubileum 2024. Detta särskilda jubileumsseminarium tillägnas bokens berättelse om Sverige och Finlands svåra gemensamma politiska utmaningar under de senaste 100 åren.

Medverkande är Mats Bergquist, f d ambassadör i Helsingfors, Laura Kolbe, professor, Helsingfors universitet, Henrik Meinander, professor, Helsingfors universitet, Olof Ehrenkrona, författare.

Tid: Torsdagen den 7 mars kl 17.00
Programmet inleds med ett stänk av finländsk kultur. Seminariet startar kl. 17.30. Efterföljande
pianomingel.
Plats: Finlands ambassad, Gärdesgatan 9-11

Anmälan krävs