Samfundet genomförde den 21 mars ännu ett välbesökt jubileumsseminarium. Denna gång handlade det om skogspolitiken. Ett ämne som förenar Sverige och Finland, två av EU:s skogrikaste länder. Frågan var – behövs en ny skogspolitik i EU? Seminariet inleddes av historikern Gunnar Wetterberg som skrivit en bok om skogens historia. Han betonade den stora betydelse som skogsindustrin haft för Sveriges utveckling. Skogsstyrelsen generaldirektör Herman Sundqvist talade bland annat om vikten av att bevara den mångfald av arter – växter och djur – som finns i våra skogar. Ingeborg Broomé från Landsbygdsdepartement beskrev det lagstiftningsarbete som nu pågår för att kunna tillämpa EU:s nya skogspolitik. Hon liksom Simon Westberg, politiskt sakkunnig, underströk att förutsättningarna för skogspolitiken är mycket olika i EU. I vissa länder som Sverige och Finland är skogsindustrin en basnäring medan i andra länder ses skogarna som en resurs för rekreation.  Marcus Wallenberg skissade på sin vision av skogen. Han pekade särskilt på det initiativ som togs förra året för att samla flera av Europas skogsnationer för ökat genomslag i EU för de skogsindustriella frågorna. Inte bara Sverige och Finland som har stora skogsarealer. Exempelvis även Frankrike som under året tecknade ett svensk-franskt samverkansavtal på regeringsnivå. 

Seminariet inleddes även denna gång med musik av finska tonsättare. Erja Riikonen, cello, och Kira Lankinen, piano, framförde verk av Melartin och Sibelius.