Produktion av kläder ökar på en ständigt växande miljöskuld. En bomullströja sägs kräva
2700 liter vatten. Tillverkning av konstfiber är fossilbaserad. Återvinningen av avlagda kläder
är försumbar och försäljningsvolymen av begagnade plagg på samma (låga) nivå som för tio
år sedan. Svensken använder en tröja sju till åtta gånger och köper årligen 14 kg kläder. Slit
och släng passar särskilt illa med så resurskrävande produkter. Situationen i Finland är inte
annorlunda, men textil- och modebranschen i Sverige och Finland är inne i en dramatisk
förändringsfas. H&M arbetar stenhårt för att bli hållbara. Finländska modeföretag som
Marimekko likaså. Seminariet syftar till att visa hur design- och innovationsprocesserna allt
snabbare driver bolagen mot s.k. ”cirkulär” tillverkning. Möt ledande företrädare för textil-
och modeindustrin och experterna bakom design och innovation och hållbarhet.

I samarbete med Nationalmuseum.

Anmälan krävs.

Plats: Nationalmuseum
Tid: Tisdagen den 2 maj, kl 17.30