I samverkan med ABF-Stockholm. Programmen genomförs i ABF-huset, Sveavägen 41

Filosofiska Rummet special – Sveriges Radio
Nya tider och nya identiteter – om Sverige, Finland och Nato – Onsdag 6 mars kl 18.30

Sida vid sida har Sverige och Finland befunnit sig genom historien, men ändå har våra länders verkligheter sett så olika ut.

Om hur svensk-finska relationer präglat både tänkande och kultur. Programmet görs i anledning av
Samfundets jubileum och spelas in inför publik.

Finland med Ryssland som granne och en befolkning som präglats av krig och hotet om krig. Sverige som levt i fred i över 200 år och som haft alliansfriheten som en del av sin självbild. Vilka har vi varit och vilka kommer vi att bli? Kriget i Ukraina förändrade det säkerhetspolitiska läget och nu är Finland med i Nato och Sverige på väg in.Vad betyder det för relationerna länderna emellan och identiteten i Sverige och Finland? Ett samtal om relationen Sverige- Finland i nya tider.Medverkande: Bengt Kristensson Uggla, professor i filosofi vid Åbo Akademi, Philip Teir, kulturjournalist och författare, Thella Johnson, journalist, SR:s fd Finlandskorrespondent och författare.Programledare: Cecilia Strömberg Wallin Producent: Marie Liljedahl.

Om hur finska språket kan överleva i Sverige – Tisdagen den 4 juni kl 18.00

En finskspråkig kultur i Sverige är en tillgång för både Sverige och Finland. Riskerar den försvinna?
Samtal mellan Jarmo Lainio, professor i finska språket och Anders Eriksson, tidigare chef för
Finlandsinstitutet.

2023 rankas Finland som världens lyckligaste land – september

The World Happiness Report mäter nivån på socialt stöd, inkomster, hälsa, personlig frihet och
korruption och utnämner för sjätte gången Finland till det lyckligaste landet i världen.rågeställningen
presenteras och diskuteras. Och problematiseras.

Finlands svenska historia – november

Sverige och Finland var samma rike under 800 år. I boken ”Finlands svenska historia” berättar Martin
Hårdstedt, professor i historia i vid Umeå Universitet, den fascinerande berättelsen. Politiken,
makten, språket och kulturen.