Ett 100-tal deltagare ville lyssna på tre mycket kvalificerade experter som gav sina perspektiv
på läget i Nato-processen, hur Ryssland förändrats och hur vår globala framtida säkerhet kan
se ut. Seminariet ägde rum i Sibeliussalen på Finlandsinstitutet den 17 april.

Magnus Christiansson, Försvarshögskolan, talade om läget i förhandlingsprocessen
med i första hand Turkiet när Finland nu blivit medlem. Sverige får nu planera för
olika scenarier, menade Christiansson. Carolina Vendil Pallin, Totalförsvarets
forskningsinstitut (FOI), berättade om hur kriget förändrat livet för befolkningen i
Ryssland men också för landets krigsmakt. Landets position i både i närområdet och
globalt har förändrats i och med anfallskriget mot Ukraina. Vendil Palin trodde inte på
ett snart slut på kriget. Tomas Ries, Försvarshögskolan, gjorde en analys av hur läget
globalt skulle kunna se ut efter Rysslands krig i Ukraina. Slutsatsen är att vi går mot
alltmer turbulenta tider i både Europa och världen i övrigt.

Finlands ambassadör Maimo Henriksson var moderator.