Samfundet firade Finlands självständighetsdag den 6 december med ett rekordstort antal
deltagare på Moderna Museet i Stockholm.  300 medlemmar och inbjudna gäster fanns på plats i
Auditoriet, bland dem HKH Kronprinsessan Victoria som hedrade högtidssammankomsten med
sin närvaro.

Samfundet fyller 100 år nästa år och årets självständighetsfirande markerade inledningen av
jubileumsåret. Maimo Henriksson, Finlands ambassadör i Sverige, framförde en hälsning från
Finland där hon underströk hur samarbetet mellan våra länder blir att viktigare. Samfundets
ordförande Hans Karlander fick ta emot Kommendörstecknet av Finlands Lejons Orden för
mångåriga insatser för att främja relationerna mellan Finland och Sverige.

Kvällen bjöd på högtidstal av Bengt Kristensson Uggla, innehavare av Amos Anderson-
professuren i filosofi, kultur och företagsledning vid Åbo Akademi. Kristensson talade under
rubriken ”Gränspassager” om vikten av dialog, samarbete och bildning liksom om likheter och
skillnader mellan Sverige och Finland. Läs talet i sin helhet i bilaga till nyhetsbrevet.

Hans Karlander gjorde en snabb tillbakablick på Samfundets hundraåriga historia och
presenterade också delar av det omfattande jubileumsprogrammet. Det omfattande
jubileumsprogrammet innehåller samhällseminarier, kulturprogram, föreläsningar och som
höjdpunkt en högtidsmiddag i närvaro Kungaparet fredagen den 17 maj på Vasamuseet.

Sju finländska studenter fick med Kronprinsessan som utdelare ta emot stipendier ut Gunvor
Plantings stiftelse. Stiftelsen har sedan slutet av 1990-talet fördelat stipendier till finländska
studenter och forskare verksamma vid svenska lärosäten. Betty Ehnvall, tackade på
stipendiaternas vägnar, och berättade om sin forskning om våt- och torvmarker som hon
bedriver vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.

Musik hör till Samfundets firande. Det blev sånger av Bellman, Evert Taube och, i
körarrangemang, Sibelius mäktiga ”Finlandia” av en ensemble från Stockholms Studentsångare
samt en kör från Stockholms Musikgymnasium/Kungsholmens gymnasium. Sammankomsten
avslutades med den finska nationalsången ”Vårt land”. Efter detta vidtog trivsamt mingel i
Auditoriets foajé,

Före sammakonsten kunde deltagarna ta del av guidade visningar av två att Moderns Museets
utställningar Rosa Segel och Sju rum och en trädgård.

Ingrid Iremark