Skogen, klimatet och skogsbruket var rubriken för ett seminarium som Samfundet Sverige-Finland och Finsk-svenska handelskammaren anordnade på Finlands ambassad i Stockholm den 12 oktober 2022. Maimo Henriksson, Finlands ambassadör i Stockholm, Hans Karlander, ordförande för Samfundet Sverige-Finland och Patrik Lindfors, direktör på Finsk-svenska handelskammaren hälsade ett 80-tal personer välkomna till en rejäl duvning i hur vi bäst sköter våra skogar mot bakgrund av klimatkris och minskande biodiversitet.
 
Under handfast ledning av moderatorn Linus Almquist samsades ett tiotal svenska och finländska experter från olika intressen; akademien, skogsägarna, skogsindustrin och miljörörelsen. Med rappa inlägg presenterades huvudstråken; Vad är bäst för klimatet ­– att bruka skogen eller bara låta den stå kvar? Vad kan göras för att för att nå klimatmålen och öka biodiversiteten samtidigt som vi brukar skogen? Vad sker på EU-nivå och varför har Sverige och Finland en annan syn än EU på hur skogarna ska skötas?
 
På plats var några av  Sveriges och Finlands främsta experter: Tomas Lundmark, Sveriges Lantbruksuniversite(SLU)t, Anders Grahn, Sveriges Jordägareförbund, Linda Berglund, Världsnaturfonden, WWF, Marko Mäki-Hakola, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter i Finland, Annika Nordin, professor, SLU, miljöchef, StoraEnso, Emma Berglund, Skogsindustrierna, Pekka Kauppi, professor emeritus, Helsingfors universitet, och Anders Portin, specialmedarbetare till ministern för nordiskt samarbete, Finland.
 
Seminariet avslutades av skogsägaren och förre statsministern Göran Persson som  efterlyste en ny skogspolitik för både Sverige, Finland och EU. Viktiga problem måste få sin lösning och dagens ofta motstridiga perspektiv på skogen behöver sorteras och prioriteras. Göran Persson talade också inspirerat om vad skogen och skogsägandet betyder för honom personligen, om skogens naturvärden och om hur svenskarna tack vare allemansrätten har ett speciellt starkt förhållande till skogen.