Sommarresan till Nyland knäcktes av pandemin 2020 och 2021 men torsdagen den 18 augusti bordade ett trettiotal förväntansfulla medlemmar Silja Line för vidare befordran till Åbo under ledning av Samfundets klubbmästare Minna Storm som med säker hand lotsade deltagarna igenom ett digert och väl utmejslat tredagarsprogram.

Första stopp var Åbo Akademi som bjöd på frukost i anslutning till dess nya Aurum för naturvetenskaper, teknik och kemi. Vi möttes av universitetets rektor Mikael Lindfelt, planeringschef Thomas Westerholm och projektledare Susanne Nylund-Torp som i den nya moderna hörsalen, med suverän akustik, informerade om det svenskspråkiga universitetets bakgrund och verksamhet. Av särskilt stort intresse är Åbo Akademis planer på att öppna en port till Norden i Sverige. Plattformen skulle vara Åbo Akademis lärarutbildningsprogram som i en första omgång skulle riktas till ett tjugotal rikssvenska studenter. Ett nytt spännande område för bilateral samverkan.

Projektansvariga Susanne Nylund-Torp berättar om Åbo Akademis etablering i Sverige.

Färden fortsatte till Ekenäs. Efter en stekhet promenad i den fina stadskärnan var siktet inställt på Nylands Brigad, Finlands enda svenskspråkiga regemente. Regementet grundades av Gustav ll Adolf det dramatiska året 1632. Våra ciceroner – regementskommendören Tapani Linnamaa och kommendanten Mikael Isberg – belyste bland annat det utökade samarbetet med amfibieregementet i Vaxholm. Lars Olof Nilsson, medresenär och före detta chef för Livgardets Dragoner etablerade kontakt med regementskommendören inför planeringen av den svenska arméns 500-årsjubileum 2023. Efter visning av officersmässen – en av tre kvarvarande finländska mässar – och kasernområdet vinkade vi adjö till kasernvakten och ställde kosan mot Hangö.

Nylands Brigad uppställd för parad.
På mässen hänger både skogens konung och Finlands marskalk.

Under lunchen i Sommarpaviljongen berättade Hangös turistchef Kira Marschan om livet i Hangö varefter deltagarna ägnade resterande del av eftermiddagen till samtal och promenader bland de exklusiva sommarvillorna.

Charmerande byggnadsverk i Hangö.

Nästa mål var Fiskars dit vi anlände lagom till middagen i byns lokala värdshus Wärssy som varit i kontinuerlig drift sedan 1830-talet, med undantag för ett par pandemistängningar härom året. Dagen efter mötte vi vår guide som berättade om Fiskars industriella och kulturella utveckling. 

Den svenska staten var bekymrad över den väldiga vedåtgången i det växande antalet svenska järnbruk och ville exploatera Finlands orörda skogar. Med malm från Utö dånade de nyanlagda hamrarna i Fiskars bruk igång tidigt 1600-tal. Bruket utvecklades kontinuerligt fram till 1969 då Fiskars orange sax blev en världssuccé och en ny fabrik uppfördes utanför byn Fiskars. Därefter flyttade successivt all industriell aktivitet ut från Fiskars by som bolaget ändå valt att behålla av traditionsskäl och öppnat för kulturutövare och andra näringsidkare. Fiskars bjöd oss på guidning och utställningsinträden och lät oss handla i Fiskarsbutiken med 20 procents rabatt. Tack till Fiskars VD Natalie Ahlström.

Guiden i Fiskars med delar av resesällskapet.
Minna Storm – klubbmästare och reseledare – tackar personalen på Finlands äldsta värdshus för en trevlig middag.

Efter en kortare busstur i Helsingfors centrala delar installerade vi oss på Scandic Grand Hotel vid Centralstationen. Lördagens festmiddag avåts i Handelsgillets fina gamla hus på Kaserngatan. Gillets vice ordförande Olof Rehn berättade om gillet och byggnaden och vi kunde konstatera att gillet idag inte längre handlar om köpmannaskap och handel utan konverterats till en social klubb med cirka 1 000 invalda medlemmar. I samband med middagen talade Samfundets ordförande Hans Karlander och överlämnade  en tenntallrik med inskription och ett diplom till  professor Henrik Meinander, Årets Främjare 2020. Äntligen kunde priset, så här post-corona, överlämnas till den välförtjänte pristagaren.

Ordföranden delar ut Främjarpriset till Henrik Meinander

Söndag morgon. Trötta men glada intog vi en god frukost innan bussen tog oss till Granö och Villa Gyllenberg. Vackert, intressant och omtumlande att möta Gyllenbergs samlingar, väl presenterade av den skickliga guiden.”Omtumlande” för att konsten spände över stora fält  – profant och andligt, gammalt och nytt  – inte minst  speglat i specialutställningen med verk av Torsten Wasastjerna. Sista punkten på programmet var en  intressant presentation av Svenska Litteratursällskapet, SLS, i Finland av ordföranden Henrik Meinander.

Årets bildningsresa avslutades på söndagskvällen med buffémiddag på Silja Symphony. Nöjda deltagare tackade för en väl genomförd resa och började direkt, liksom Minna, att planera för sommarresan 2023.

Här är hela resegruppen samlad på Nylands Brigad med .
värdarna, Brigadens kommendör och kommendant.