Rapport från Samfundets rymdseminarium: Exceptionell utveckling

Det var en imponerande samling svenska och finska experter som den 5 september i Medelhavsmuseets hörsal diskuterade rymdfrågor med fokus på svensk-finskt samarbete.

Stefan Gardefjord och Stefan Gustafsson, VD respektive strategichef, från svenska statliga Swedish Space Corporation (Rymdbolaget) beskrev hur svensk rymdverksamhet fungerar idag när antalet satelliter trängs i rymden och förser oss på jorden med oundgänglig information och underlättar vår kommunikation. Utvecklingen har varit exceptionell under senare år och Sverige ligger väl framme i den internationella konkurrensen genom att kunna erbjuda förstklassiga satellittjänster på global basis och har, sedan i år, dessutom en för Europa unik förmåga att sända upp satelliter i omloppsbana från Esrange utanför Kiruna. 

Tero Vihavainen på videolänk från Näringsdepartementet i Helsingfors och statssekreterare Maria H Nilsson, rymdansvarig i Utbildningsdepartementet, underströk att både Sverige och Finland med sina högteknologiska företag har goda förutsättningar att utveckla en avancerad rymdindustri. Björn Fägersten från Utrikespolitiska institutet och Försvarsmaktens första rymdchef Ella Carlsson beskrev hur aktiviteter i rymden blir allt viktigare för säkerhetspolitiken. Tero Varauste från det finska företaget Iceye beättade om företagets framgångsrika verksamhet med att förse både militära och civila aktörer med övervakning från sina egentillverkade mikrosatelliter.

Sammantaget; i en situation när tillträdet till rymden möjliggjorts mera småskaligt och billigare än tidigare ställer både EU och NATO krav på sina medlemmar. Sverige har en god förmåga att hantera såväl civila som militära behov baserad på statliga Swedish Space. På motsvarande sätt har Finland en begränsad men växande privat rymdsektor. Klart är att det finns utrymme för mer svensk-finskt samarbete. Stor potential för ett bilateralt samarbete om de nationella aktörerna tar initiativ.